Historisch overzicht

Op vrijdagavond 16 januari van het jaar 2004 kwamen aan de Hamerslanden in Assen 23 broeders en zusters uit het noorden van Nederland bijeen. Zij waren afkomstig uit Assen, Smilde, Leek, Zuidhorn, Oldehove, Groningen, Schildwolde, Tweede Exloërmond en Zuidlaren. Allen hadden de begeerte zo snel mogelijk opnieuw een Gereformeerde Kerk in onze streken te vestigen. De bijeenkomst werd geopend met het lezen van Ezra 4 en 5, de herbouw van de tempel. Die avond stelde de vergadering een bestuur van 5 broeders aan, een ledenlijst werd getekend en een locatie gekozen. Er werd besloten met ingang van zondag 25 januari de oude Hervormde kerk te Midwolde bij Leek te  huren. De gemeente, deze avond opgericht, kreeg als naam De Gereformeerde Kerk van Noord Nederland.

Voor de eerste kerkdienst bleek een goede belangstelling te bestaan. Uit alle richtingen, ook uit Friesland, was men naar Midwolde gekomen. Onder hen was ook ds. Van Gurp. Hij zou die dag tweemaal het Woord bedienen. Voor zo’n 80 kerkgangers opende hij de Schriften, ’s morgens naar Hebreeën 11: 10 en ‘s middag  met Zondag 1 als tekst. De kerkgangers werden vertroost met de belofte van de verwachte stad met fundamenten, waarvan God de Ontwerper en Bouwmeester is. Ook de bekende woorden van de belijdenis van onze enige troost klonken weer als nieuw in de oren.

Na 5 maanden ‘bestuur’, werd op 27 juni 2004 de kerkenraad geïnstalleerd. Daarmee was de instituering een feit. In dezelfde dienst werd een drie maanden oud kind gedoopt. De ambten waren immers ingesteld. De gemeente, nu door een kerkenraad geleid, zou voortaan de naam De Gereformeerde Kerk Midwolde e.o. dragen.

Deze naamsverandering was nodig omdat ‘Friesland‘ apart ging vergaderen en ook ‘Groningen‘ plannen had eigen samenkomsten te houden. Zo werden er in het noorden drie gemeenten gevormd. Het eeuwige Evangelie vond weer vaste plaatsen, waar de waarheid in trouw beleden werd.

We kerkten een jaar in Midwolde, geregeld uitwijkend naar Tolbert en Lettelbert. Een wonder dat er altijd kerkgebouwen beschikbaar bleken om de Woordverkondiging ongestoord voortgang te doen vinden. Wel leefde er in de gemeente een voortdurende wens ook in Assen diensten te gaan beleggen. Op 17 april 2005 was het zover. De kerkenraad gaf toestemming nu ook middagdiensten in Assen te gaan houden. Na veel zoeken werd als locatie de aula van het Vincent van Gogh College gevonden.

En we zouden daar tot in het nieuwe jaar van 2006 een goede plaats vinden.

Op 28 mei 2006 is de gemeente van Midwolde e.o. verder gegaan als De Gereformeerde Kerk te Assen e.o. Het deel van de gemeente dat in de provincie Groningen woonde, kreeg onderdak in Olterterp en Groningen en wij uit Drenthe hebben de gemeente voortgezet in Assen. Bij die gelegenheid zijn we verhuisd naar het prachtige kerkje ‘Het Kompas’ in Hooghalen. Jarenlang hebben we daar, met enige regelmaat uitwijkend naar ‘De Antenne’ in Hijken, zondag aan zondag erediensten mogen beleggen.

In 2020 bleek het mogelijk kerkgebouw ‘Het Kruispunt’ in Bovensmilde te kopen. Na een periode van verbouwen en groepsgewijs samenkomen in een bijzaal, mogen we sinds 27 februari 2022 als gehele gemeente samenkomen in de vernieuwde kerkzaal. In deze kerkzaal kon een ‘nieuw’ (gerestaureerd en uitgebreid) orgel geplaatst worden, dat op 17 juni 2022 in gebruik werd genomen. Na veel omzwervingen, mogen we nu week aan week samenkomen in Bovensmilde, voor de rijke verkondiging van het Evangelie van de Heere Jezus Christus.

Gereformeerde Studievereniging Meister Albert

Vergadert 1 keer in de 2 weken op donderdagavond (20:00 uur) in Het Kruispunt.
Voorzitter: br. J.R. Tigelaar
Secretaresse: zr. O.H. Alberts-van den Beukel
Penningmeester: zr. J. de Ruig-Bosma

Gereformeerde Studievereniging Dominee Luitsen Dijkstra

Vergadert 1 keer in de 2 weken op donderdagmorgen (10:00 uur) in Het Kruispunt.
Voorzitter: zr. A.E. Hoorn-van Heuveln
Secretaris: br. P. van Pijkeren
Penningmeester: zr. J. Vos-Dunning

Gereformeerde Studievereniging Novum Initium

Vergadert 1 keer in de 2 weken op dinsdagavond (20:00 uur) bij één van de leden thuis.
Contactpersoon: zr. K.R. Gunnink-Brakke

Jeugdvereniging Sola Scriptura (12-16)

Vergadert 1 keer in de 2 weken op maandagavond in Het Kruispunt.
Leiders: br. J.C. Sikkens en zr. J. van der Wal-de Haan
  Sola Scriptura gaat uit van de:
Oudervereniging
Bestuur: zr. W.J. Haveman-Wildeboer / zr. A.E. Sikkens-Scherff / br. M. Tigelaar

Jeugdvereniging Ichthus (16+, Assen e.o. & Emmen e.o.)

Vergadert 1 keer in de 2 weken op zondagavond (20:00 uur) in Het Kruispunt.
Voorzitter: zr. Wieke van Faassen
Secretaris: br. Reinder van der Wal

Kerkgebouw Het Kruispunt

Interieur