Ezechiël 34 :23

Efeze 6:4

Johannes 19:30

Lucas 6:41

Psalmen 73:1

Oud en Nieuw

Pinksteren

Hoorn Van Heil